Reggio Emilia Yaklaşımı

Güçlü bir pedagojik yaklaşım olan Reggio Emilia Yaklaşımı, Loris Malaguzzi isimli eğitimcinin önderliğinde, İtalya’nın Reggio Emilia kasabasındaki anaokullarında ortaya çıkmış ve dünyadaki birçok okul öncesi eğitimcisine ilham kaynağı olmuştur.

Türkiye’de Reggio Emilia Yaklaşımı’na ilişkin eğitim alınacak yüksek kalitede eğitim ortamları ve doğru örnek uygulamaların yapılabileceği merkezler yeterince bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitiminin geliştirilmesini, Türk Eğitim Sistemi’nde bu alternatif yaklaşımın benimsenmesini, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, Reggio Emilia Yaklaşımı’na gönül vermiş, uzun yıllardır bu yaklaşımın Türkiye’de yaygınlaşması ve tanıtılması için çaba sarf etmiş eğitimci ve uzmanlar tarafından kurulmuştur. Reggio Emilia gönüllüleri, faaliyete geçen bu kurumsal çatı altında Türkiye’de Reggio Emilia Yaklaşımı’nın tüm paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesini, doğru uygulamaların yapılabilmesini, bu eğitim yaklaşımıyla zeki, güçlü, işbirlikçi, Çocuğun 100 Dili’yle kendini ifade edebilen, araştıran ve soran-sorgulayan çocuklar yetiştirilmesini; ve Türkiye’de Reggio Emilia yaklaşımına gönül vermiş paydaşlarla oluşturacağı networkle daha fazla çocuğun bu yaklaşımla tanışmasına aracılık etmeyi amaçlamaktadır. Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, sosyal sorumluluk projeleri ile dezavantajlı kesimlerle Reggio Emilia’yı buluşturarak kuruluş amaçları doğrultusunda daha büyük kitlelere ulaşmayı ve engeli olan çocukları da kapsayarak TÜM çocukların doğuştan elde ettiği temel haklarını kullanmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Özellikle Anadolu’da okul öncesi eğitimin yeterince ulaşmadığı köy ve kırsal kesimde planlanan projelerle buradaki çocukların da gerekli eğitimi almaları sağlanacaktır.

Tüm bu amaçlara uygun olarak; Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamalarla ilgili araştırmalar yürütmekte, yazılı ve sözlü bildiriler hazırlamakta, eğitim yayınları ve materyalleri geliştirmekte, okul öncesi eğitim kurumlarına, eğitimcilere, araştırmacılara ve çocuklarını Reggio Emilia prensipleriyle yetiştirmek isteyen ebeveynlere yönelik beyin fırtınası sohbetleri, konferans, seminer ve atölye çalışmaları gibi hem kurumsal hem de bireysel eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Reggio Emilia-ilhamlı eğitim kurumlarının ortak paydada buluşmaları, sorunlarına çözüm üretmeleri ve çocuklara maksimum faydayı sağlayabilmeleri amacıyla projeler üretmeyi hedefleyen Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği’nin kapıları yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm paydaşlara açıktır.
Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği periyodik olarak yayınlayacağı Reggio Emilia Haber Bülteni’ni dernek web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound. Reggio Emilia Eğitimi ve Araştırmaları Derneği. Tüm Hakları Saklıdır 2018